Historia

På Urshultsbagarn förenar vi det bästa av två epoker. Vi har valt att behålla hantverket och de gamla traditionerna, men moderna rön och metoder har getts utrymme i produktionen.   Under årens lopp har lokalerna byggts till i etapper. Vid den tillbyggnad som gjordes 2007 tillkom en toppmodern, datoriserad produktionslina, en unik spoltvättsutrustning och en avskild yta för råvarorna som några av nyheterna. Tack vare en investering i Dispotool, ett datorbaserat distributionssystem för bagerier, har vi ökat leveranssäkerheten och noggrannheten avsevärt. Sedan 2005 arbetar vi enligt HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Det innebär bland annat att vi har en väl utvecklad egenkontroll samt godkända rutiner för spårbarhet i produktionen flera år bakåt i tiden.

Tradition med kvalitet sen 1903

Följ oss gärna på Facebook