Nyheter

Ny stenugn från den tyska firman Heuft håller på att installeras. Kapacitet 1.100 – 1.400 bröd per timme, beroende på storlek. För att lyfta in den 12 ton tunga ugnen fick taket lyftas av!

Tradition med kvalitet sen 1903

Följ oss gärna på Facebook